BAGGRUND

CYKOM ApS, CVR-nr.: 37366536, Islevdalvej 100H, 2610 Rødovre (herefter ”vi”, ”vores” eller ”os”) er dataansvarlig for de personoplysninger, som du efterlader dig eller afgiver på vores hjemmeside www.proownedcycling.dk. Vi forstår behovet for beskyttelse og forsvarlig anvendelse af de personoplysninger, som du betror os med. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, som er en hjælp til at forstå, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem og hvordan vi bruger dem.

Vi henviser i det følgende til Databeskyttelsesforordningen, samt den danske implementering af reglerne, der findes i Databeskyttelsesloven (herefter ”GDPR).

INDSAMLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER, HERUNDER FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNDLAG

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i følgende situationer:

A. KØB PÅ WEBSHOP

Når du køber på vores webshop, har vi brug for dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og betalingsoplysninger for at kunne gennemføre og levere din ordre (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b).

B. KONTO

Når du opretter en konto, har vi brug for dit navn, adresse og e-mailadresse. Formålet med indsamlingen af dine personoplysninger er at kunne oprette en konto til dig, hvorved du kan få adgang til din ordrehistorik og – ved fremtidige køb på hjemmesiden – komme hurtigere igennem checkout. Behandlingen er baseret på dit samtykke (GDPR artikel 6, stk.1, litra a), som du til enhver tid kan tilbagetrække.

C. NYHEDSBREVE

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, har vi brug for dit navn og e-mail, så vi kan sende dig vores nyhedsbrev. Behandlingen er baseret på dit samtykke (GDPR artikel 6, stk.1, litra a), som du til enhver tid kan tilbagetrække ved at trykke på afmeldingslinket i bunden af nyhedsbrevet.

D. HENVENDELSER

Når du henvender dig til os via kontaktformularen på hjemmesiden eller via en anden platform, behandler vi dine personoplysninger for at imødekomme din henvendelse. Personoplysningerne kan omfatte kontaktinformationer samt øvrige oplysninger, som du selv vælger at inkludere i din henvendelse (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f eller GDPR artikel 6, stk. 1, litra c). Afgiver du personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til forinden at indhente samtykke fra disse personer.

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

E. KONKURRENCER

Når du deltager i konkurrencer vil vi behandle de personoplysninger, som du giver os i forbindelse med konkurrencen. Personoplysningerne behandles med henblik på at finde og kontakte den pågældende vinder (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b).

F. COOKIES

Vi indsamler og behandler oplysninger om din adfærd på vores hjemmeside for at analysere brugen af vores hjemmeside, optimere brugeroplevelsen og målrette vores kommunikation til dig. Vi indsamler som udgangspunkt ikke personoplysninger via cookies, men hvis du via vores hjemmeside har anmodet om eller accepteret, at du vil modtage markedsføring, nyhedsbreve eller lign., så kobler vi disse personoplysninger (fx dit navn) med din adfærd på vores hjemmeside med henblik på at målrette vores kommunikation og markedsføring.

Du kan læse mere i vores cookiepolitik i vores cookie banner, som du kan tilgå via det grønne ikon nederst i venstre side på vores hjemmeside. Behandlingen er baseret på vores legitime interesse (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f) og dit samtykke (Markedsføringslovens § 10). Hvis du har givet samtykke til brug af tredjepartscookies, der gør det muligt at udlede personoplysninger om dig, så sker videregivelsen til tredjeparter på baggrund heraf.

Du kan altid klikke på det lille ikon i venstre side af din skærm for at se, hvilke cookies vi anvender og hvilke du har accepteret.

DELING AF DIINE PERSONOPLYSNINGER

Videregivelse af dine personoplysninger vil kun ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i GDPR. Vi kan fx videregive dine personoplysninger til vores logistikpartnere, som leverer dine varer til dig samt udbydere af betalingstjenester.

Vi overlader desuden visse af dine personoplysninger til vores databehandlere, fx udbydere af IT-løsninger, udbydere af analyse- og markedsføringstjenester. Behandling af dine personoplysninger hos databehandlerne er underlagt vores instruks (via databehandleraftaler) samt reglerne i GDPR. Vi er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger hos databehandleren og påser løbende, at databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

OVERFØRSEL TIL TREDJELANDE

ProOwnedCycling har fire leverandører, der er etableret i lande uden for EU/EØS. Google, Instagram, Facebook og Klaviyo. Du kan læse mere om tredjeparternes behandling af personoplysninger ved at klikke på linket på den pågældende tredjepart.

Overfører vi dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, vil vi altid sikre, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger, er på plads. Det betyder at vi sikrer, at:

  • EU Kommissionen har vurderet, at tredjelandet/tredjeparten etableret i tredjelandet har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger,
  • der mellem os og den pågældende modtager/tredjeparten af dine personoplysninger har indgået standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af EU Kommissionen,
  • den pågældende modtager/tredjepart har implementeret godkendte bindende virksomhedsregler (Binding Corporate Rules)

Du kan til enhver tid kontakte os og få oplysning om, eller eventuelt en kopi af, hvilke fornødne garantier, der udgør grundlaget for vores overførsel af dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS.

SIKKERHED OG BESKYTTELSE

Vi har etableret og vedligeholder passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger således, at dine personoplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommende tredjemands kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med GDPR.

Bliver vi udsat for et sikkerhedsbrud, hvor vi skønner, at der er en høj risiko for at dine personoplysninger kan misbruges, vil vi uden unødigt ophold underrette dig om sikkerhedsbruddet. Vi vil også informere dig om, hvad vi har gjort for at mindske risikoen for misbrug af dine oplysninger.

SLETNING

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor.

Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse i kontaktlisten for modtagelse af nyhedsbrev. Vi kan fra andre sammenhæng have dine oplysninger, disse berøres ikke af en afmelding fra nyhedsbreve. Vi kan derfor fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har.

Personoplysninger, som vi behandler i forbindelse med dit køb i vores webshop, opbevarer vi i 5 år i overensstemmelse med reglerne i bogføringsloven.

Opbevaringsperioden for cookies, kan du finde under den enkelte cookie i vores cookiebanner. Du kan tilgå cookiebanneret via det grønne ikon nederst i venstre side på vores hjemmeside.

DINE RETTIGHEDER

Du har efter GDPR en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, herunder ret til indsigt i dine personoplysninger, ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at få begrænset oplysninger, ret til dataportabilitet, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, samt ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Du kan benytte dine rettigheder ved at kontakte os her.

Hvis hele eller dele af behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

KONTAKTINFORMATION

Ønsker du at udøve dine rettigheder, eller har du spørgsmål/klager angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid kontakte os på support@proowned.dk eller på +45 89 87 47 80. Du kan altid få indsigt i-, ændre og slette dine personoplysninger ved at kontakte os. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 36, 2500 Valby, telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

MEDDELELSE OM ÆNDRING AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Hvis vi ændrer i denne privatlivspolitik, giver vi dig meddelelse herom her på din e-mailadresse, hvis det har betydning for dig. Vores privatlivspolitik vil også altid være tilgængelig på vores hjemmeside. Hvis ændringerne kræver dit samtykke, giver vi dig yderligere, særskilt meddelelse under omstændighederne herfor og anmoder om dit samtykke i overensstemmelse med GDPR.

Denne privatlivspolitik er senest opdateret den d. 3. marts 2021.